Використання анімованих презентацій у роботі з дошкільниками
при вивченні творів В.О. Сухомлинського

Девізом діяльності кожного педагогічного колективу є слова великого педагога – Василя Сухомлинського: «Діти повинні жити в світі краси, гри, казки, музики, фантазії, творчості». Те, що все життя дітей в дошкільному закладі проходить в казково-ігровій атмосфері, в атмосфері душевного піднесення – незаперечний факт, бо це основа дошкільного життя. А у створенні цієї атмосфери беруть участь всі працівники дошкільного закладу, діти, їх батьки. І тут – безмежне поле для діяльності.
З 2014 року педагоги нашого закладу почали працювати над впровадженням літературної спадщини В.О. Сухомлинського в навчально-виховний процес ДНЗ з метою розвитку мовлення та інтелектуально-творчого потенціалу дошкільнят.
Мета даної дослідно-експериментальної роботи полягає у розробці, теоретичному обґрунтуванні й експериментальній апробації навчально-виховної моделі ДНЗ, в основі якої лежить використання літературної спадщини В. Сухомлинського з метою розвитку мовлення, дитячої творчості.
Педагогіка В. Сухомлинського охоплює всі грані роботи дошкільного закладу, хоча прямо на дошкілля він не працював. Творче переосмислення і застосування ідей великого педагога може допомогти при вирішенні багатьох проблем у сьогоднішньому житті дошкільника.
Працюючи з дітьми, я неодноразово звертала увагу на те, що діти стають більш пасивнішими при слуханні казок, оповідань. Розповідаючи дітям казку, я вкладала в свою мову всю свою душу і емоції, але не бачила у відповідь щасливого блиску дитячих очей у більшості. Як же зацікавити дитину, навчити осмислювати багатогранний зміст творів В.О.Сухомлинського?
Зацікавленість є ефективним засобом успішного навчання, необхідною умовою досягнення позитивних наслідків.
В.О. Сухомлинський вважав, що навчальний процес повинен розвивати всемогутню радість пізнання. Лише тоді, коли дитина зацікавиться матеріалом, у неї виникне бажання дізнатися про нього більше.
Дитяча література, за вдалим твердженням У. Гнідець, є першим знайомством маленького читача з літературою загалом, тому є надважливою. Подібну функцію у площині синтетичних видів мистецтва виконує анімація, яка, за аналогією, знайомить дитину з візуальною культурою. Теоретик анімації С. Асенін вважає мультфільми «першими у житті кінотворами, що входять у свідомість дитини, і складно переоцінити ту роль, яку вони можуть відіграти у формуванні естетичних смаків, характеру, життєвих уявлень». Одночасний вплив на два найважливіших органи сприйняття (слух, зір) дозволяють досягти набагато більшого ефекту. Доведено, що дитина запам'ятовує 20% почутого і 30% побаченого, і більше 50% того, що вона бачить і чує одночасно.
"Без казки - живої, яскравої, що оволоділа свідомістю і почуттям дитини, неможливо уявити дитячого мислення", - говорив чудовий педагог.
Тому мною були розроблено 22 анімовані презентації до казок В.О.Сухомлинського, які рекомендовані комплексною програмою розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник» для ознайомлення дітей 5-го та 6-го року життя, та конспекти занять із застосуванням анімованих презентацій.
Знайомлячи дітей з творами В. Сухомлинського педагоги нашого дошкільного навчального закладу, використовуючи створені анімовані презентації, дають можливість малюкам не просто почути твір, а й побачити його. Казка оживає і разом з нею пробуджується душа дитини, випромінює світлу любов до навколишнього. Анімовані презентації до літературного твору в доступній формі дають дітям нові знання та враження про натуральний світ предметів, будять думку, розширюють кругозір щодо розмаїття світу, який їх оточує. У презентаціях поєднано динаміку, звук і зображення, тобто ті чинники, які найдовше утримують увагу дитини, підвищують інтерес дітей під час сприймання та осмислення тексту твору.
Застосування анімованих презентацій дає змогу досягти набагато більшого ефекту в освітньому процесі дошкільників. Твори з супроводом анімованої презентації допомагають дитині чіткіше усвідомити логіку змальованих подій і сюжетну основу, акцентувати увагу дітей на вчинках чи висловлюваннях персонажів у контексті подій, дати їм оцінку в стосунках та взаєминах героїв або причино-наслідкових зв’язках між їхніми діями, словами, намірами і наслідками. Завдяки цьому осмислення філософського підґрунтя творів В.О. Сухомлинського відбувається свідомо, на діяльнісній основі. Таке подання твору підводить дошкільників до розуміння абстрактних понять, найпростіших філософських узагальнень і висновків, формують елементарну світоглядну позицію.
Отже, супровід дитячих творів анімованою презентацією сприяє ефективності та якості навчально-виховного процесу ДНЗ, підвищенню інтересу дошкільника до навчання, його всебічного розвитку.

З 2016 року педагоги нашого закладу використовують анімовані презентації у повсякденній роботі з дітьми.

/Files/images/2221085.png

Автор статті

вихователь-методист Н.О. Дядик
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Девізом діяльності кожного педагогічного колективу є слова великого педагога – Василя Сухомлинського: «Діти повинні жити в світі краси, гри, казки, музики, фантазії, творчості». Те, що все життя дітей в дошкільному закладі проходить в казково-ігровій атмосфері, в атмосфері душевного піднесення – незаперечний факт, бо це основа дошкільного життя. А у творенні цієї атмосфери беруть участь всі працівники дошкільного закладу, діти, їх батьки. І тут – безмежне поле діяльності для нас з вами.
З цього навчального року педагоги нашого закладу почали працювати над впровадженням літературної спадщини В.О. Сухомлинського в навчально-виховний процес ДНЗ з метою розвитку мовлення та інтелектуально-творчого потенціалу дошкільнят.

/Files/images/95-3-638.jpg

Мета даної експериментально-дослідної роботи полягаєу розробці, теоретичному обґрунтуванні й експериментальній апробації навчально-виховної моделі ДНЗ, в основі якої лежить використання літературної спадщини В. Сухомлинського з метою розвитку мовлення, дитячої творчості на основі створення мультимедійних презентацій та використання ІКТ (інформаційно-комп’ютерних технологій) .
Педагогіка В. Сухомлинського охоплює всі грані роботи дошкільного закладу, хоча прямо на дошкілля він не працював. Творче переосмислення і застосування ідей великого педагога може допомогти при вирішенні багатьох проблем у сьогоднішньому житті дошкільника. Звичайно, можна сперечатися, яка з ідей і тез вченого найважливіша для сьогодення – чи про роль сім’ї у вихованні дитини, чи про виховання гуманності та любові до природи, чи то про культ матері, чи моральне оновлення дитини.
Велику роль В. Сухомлинський відводив природі: природа – джерело доброти. Вивчення її – це засіб виховання у маленької людини гуманності, моральності, сердечності, чуйності та інших загальнолюдських цінностей. Лише таким відношенням до природи можна виховати в дитині світлі, добрі почуття, виховати таке ставлення до природи, що перетворює знання морально-етичних норм і правил на внутрішнє надбання людини.
Великий педагог вважав, що «Природа – колиска дитячої думки і треба прагнути, щоб кожна дитина пройшла цю школу дитячого мислення. Осмислюючи закономірності природи, дитина стає Людиною, тому що вона поступово усвідомлює саму себе, як найвищу сходинку довгої еволюції природи. І людина до цього часу сильна й могутня, поки вона – вірний син матері-природи. З цього повинні починатися і освіта, і виховання: через працю, збереження і збагачення природи, споглядання і творчість, науковий пошук, спостереження і милування».
«Уміти творчо мислити, бути винахідливим, розумним повинен і майбутній математик, і майбутній тракторист. Розум повинен давати щастя насолоджуватися культурними і естетичними цінностями. Дитина повинна стати зацікавленим учасником процесу оволодіння знаннями» (В.О.Сухомлинський).
«Оволодіння рідною мовою визначає багатство, широту інтелектуальних і естетичних інтересів особистості» - це теж позиція великого українського педагога. Про мелодійність, красу і багатство української мови сказано дуже багато і кожен вихователь про це наголошує дітям, виховуючи в них гордість за приналежність до великого, щедрого душею, широкого українського народу, який через усі історичні поневіряння зберіг до наших днів найбільше надбання будь-якої нації – мову. Адже без мови немає народу, немає Вітчизни, немає культури.

Терміни та етапи впровадження дослідно-експериментальної роботи
за даною темою: 2014-2020 р.р.

/Files/photogallery/cgiirbis_64.exe.jpg /Files/photogallery/kvitka_sontsya.jpg /Files/photogallery/dobri_ludi.jpg

/Files/photogallery/c73c3bf6f812.gif

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує педагогів на всебічний гармонійний розвиток особистості дитини.

Протягом декількох років педагогічний колектив продовжує розпочату роботу над впровадженням інноваційних технологій, що не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі.

Перегляд традиційних поглядів на витоки розвитку мовлення дітей і раннє навчання їх читанню є характерною рисою сьогодення. Майже двадцять років в Україні відома авторська методика російського педагога-новатора М. Зайцева, метою якої є навчити чи­тати дошкільників. Кубики різних розмірів заповнюються відповідним матеріалом, у залежності від складу (дзвінкі - залізячками; глухі - деревинками; "золоті", голосні - мідними монетками). До того ж за визначеними буквами закріплені певні кольори, які допомагають на асоціативному рівні запам'ятати основні правила фонетичного розбору.

Робота по навчанню дітей середнього та старшого дошкільного віку ранньому читанню за методикою Зайцева в нашому дошкільному закладі розпочалася в 2010 році вихователем Цуркан Надією Миколаївною, переможцем міського конкурсу професійної майстерності «Вихователь-року-2009».
/Files/images/DSC_5799.jpg Навчання дітей ранньому читанню спирається на сприйняття (зір, слух, тактильні відчуття, інтуїцію), мислення, активну практичну діяльність дитини, розвиває її пізнавальні здібності. "Кубики Зайцева" дозволяють навчити дитину плавному складовому читанню, минаючи етап складового уривчастого читання, значно скорочують час оволодіння читанням цілими словами, закладають основи грамотного письма.

Навчальна діяльність з кубиками має невимушений ігровий характер і орга­нізовується фронтально, з невеликими групами дітей (6—8 осіб) або індивідуально. Тривалість кожного заняття до 20-25хв. Під час занять діяльність дітей супроводжується цікавими ігровими ситуаціями.

/Files/images/DSC07715.JPG

Цуркан Н.М. в роботі з дітьми виготовила ряд яскравих дидактичних ігор для вправляння дітей в читанні складів та слів.

/Files/images/DSC07729.JPG

/Files/images/DSC07719.JPG

Протягом 2011/2012 н.р. вона провела два майстер-класи для педагогів з інших дошкільних закладів міста, під час яких поділилася своїми напрацюваннями з даного питання.

Опис досвіду вихователя Цуркан Н.М. щодо навчання дошкільників ранньому читанню за методикою М. Зайцева був представлений на міській та обласній педагогічній виставці і високо оцінений спеціалістами.
/Files/images/DSC07725.JPG


З часом до впровадження кубиків М.Зайцева в навчальний процес долучилися і інші педагоги: Злочовська О.М., Демченко Т.П., Кібальна Л.Б., Білоус Н.А.

На даний час ми вже маємо напрацьовані теоретичні та дидактичні матеріали з використання даної методики в дошкільному закладі.
З 2013/2014 навчального року гурток «Зайчик» з навчання дітей дошкільного віку ранньому читанню продовжив свою роботу. Керівником гуртка працює вчитель-логопед Білоус Н.А., педагог з вищою освітою, стаж педагогічної роботи – 4 роки.
При подачі матеріалу враховуються вікові та індивідуальні особливості дітей. Завдяки специфіці роботи за методикою М.О. Зайцева, діти не сидять за столами, а досить багато рухаються, переходять від кубиків до таблиць, від таблиць до дошки, стрибають, топають ніжками. І це вони всі роблять з величезним інтересом. Саме у грі, з цікавістю для себе, вони вчаться читати, ділити слова на склади, визначати наголошений склад, «писати» кубиками.

«Гратися, а не вчитися, нехай вчаться в школі», - так казав Микола Зайцев. Звісно, навчатися грамоти за кубиками Зайцева – робота кропітка, яка щоразу потребує продумування та серйозної підготовки вихователя. Тут слід обов’язково враховувати вік дітей, їх інтереси, інтелект та рівень свідомості. Знаючи, що у дошкільників основний вид діяльності – це гра, вихователь використовує в роботі виготовлені власноруч різноманітні дидактичні ігри, які сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, розвивають творчість, винахідливість, ініціативу, спрямовані на розв’язання завдань навчання та виховання дітей молодшого та старшого дошкільного віку. Вони є змістовними, сучасними, актуальними, оригінальними та креативними, а також мають різні варіанти використання та ускладнення, стимулюють пізнавальну та творчу активність дітей.
Заняття проходять в ігровій формі. Завдання, складність яких перебуває у зоні найближчого розвитку дитини, викликають у неї бажання вчитися. Під час навчання читання за кубиками Зайцева дошкільнятам дово­диться виконувати досить складні мисленнєві операції, якими вони оволодівають під керівництвом педагога. Працюючи за методикою М.О.Зайцева, педагог вико­ристовує рекомендовані ігри і вправи, виходячи з влас­ного педагогічного досвіду, кількості дітей у групі, їх­нього віку, розвитку, настрою дітей, у зручній послідовності.

Базовий компонент розвитку дитини дошкільного віку створює великий простір для творчого використання різних педагогічних технологій. Працюючи з кубиками Зайцева, дитині цікаво. Вона весь час грається, співає, рухається і впроцесі ігрової діяльності дуже швидко вчиться читати.

Система Зайцева дає прекрасну можливість для професійного росту педагогів, колективної творчості педагогів і дітей, формування цілісної, неспотвореної системи поглядів. І діти, і дорослі при цьому зберігають фізичне і щиросердечне здоров'я (а часто і відновлюють його), тобто ставиться заслін багатьом проблемам і майбутнім хворобам, які ми звикли вважати природними в процесі навчання, таким, як проблеми зору, хребта, купи стресів і комплексів.

/Files/photogallery/зірки.gif

З метою зміцнення фізичного здоров’я дошкільнят в ДНЗ був придбаний профілактор Євмінова і встановлений у спортивній залі. Використовується він в гуртковій роботі з дошкільнятами з метою:
- попередження сколіотичної постави і викривлень хребта у дітей;
- зміцнення м’язового корсету, вироблення правильної постави;
- корекції психоемоційного стану дитини.

/Files/images/PB020649.JPG

/Files/photogallery/зірки.gif

Інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок. Адже в умовах розбудови національної системи освіти, входження її до світового освітнього простору зростає роль інформаційно-комунікаційних технологій. Одним із головних завдань сучасної освіти є підготовка дітей до швидкого сприйняття й опрацювання досить великих обсягів інформації, формування навичок використання сучасних засобів і технологій роботи, інформаційної культури, життєвих компетентностей, зокрема – інформатичної компетентності. Формування інформатичної компетентності в дошкільнят можливе за умови сформованості такої компетентності у педагогічних працівників.
З 2007 року в ДНЗ №2 «Горобинка» відбувається навчання педагогів дошкільного закладу навичкам роботи з комп’ютером за програмою «Intel@.«Навчання для майбутнього». Сертифікати про успішне проходження курсів за цей час отримали 15 педагогів. Після закінчення даних курсів педагоги самостійно готують презентації з різних тем Програми навчання та виховання дітей та використовують їх у своїй роботі з дошкільнятами.

/Files/photogallery/Слайд1.JPG/Files/photogallery/Слайд2.JPG/Files/photogallery/Слайд3.JPG/Files/photogallery/Слайд4.JPG

/Files/photogallery/зелень.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1198

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.